Využijte našich služeb v oblastech:

 • Záruční a pozáruční servis
 • Čištění klimatizací
 • Pravidelné prohlídky
 • Revize těsnosti chladících okruhů

Proč je důležité provádět pravidelný servis klimatizace?

Klimatizace je zařízení, které vyžaduje pravidelné čištění filtrů výměníků (vnitřní a venkovní jednotky), čištění a dezinfekci odvodu kondenzátu, kontrolu a proměření elektro části včetně měření odběrových proudů, kontrolu tlaku a množství chladiva v okruhu.

Vzduch, který prochází výparníkem a prach co s sebou unáší, se usazuje na povrchu jeho lamel. Výparníky mají předřazené filtry, které zachycují prach ze vzduchu a bez pravidelné údržby jsou zdrojem mikrobů. V letních měsících a režimu chlazení se na nich udržuje vlhkost a mohou zde vznikat vhodné podmínky pro růst plísní, bakterií a roztočů.

Pravidelnost údržby a čištění klimatizace by měla být přizpůsobena intenzitě prašnosti a prostředí, ve kterém se systém nachází. Minimálně však 1x ročně.

Servis klimatizace je velmi důležitou a nedílnou součásti kvalitního a ekonomického provozu.

Znečištěný výparník a kondenzátor klimatizačního zařízení zvyšuje spotřebu energie asi o 36%. Čistý vzduchový kondenzátor je základní podmínkou pro efektivní funkci chladícího kompresoru a pro nízkou spotřebu energie klimatizačního zařízení.

Nepodceňujte pravidelný servis a kontaktujte nás..

Provádíme

 • záruční i pozáruční servis klimatizace
 • pozáruční servis a revize na klimatizačním zařízení, které nebylo součástí naší dodávky a montáže, ale potřebuje odbornou opravu, údržbu, servis a kontrolu
 • kontrola provozní těsnosti chladících okruhů dle nařízení EU
 • vystavení Evidenční knihy
 • revize úniku chladiv
 • čištění filtru, odvodu kondenzátu, kondenzátoru a výparníku

Při nezajištění servisu a provozu znečištěné klimatizace dochází k rapidnímu snížení účinnosti, zvýšení elektro příkonu a může dojít až ke zničení kompresoru.

Tuto činnost smějí provádět pouze a jen pracovníci odborně způsobilí a znalí problematiky. Nikoliv fyzické osoby svépomocí.

Chcete, aby vám klimatizace fungovala správně a efektivně? Potřebujete servis zařízení?

Kontaktujte náš tým proškolených servisních techniků...

Upozornění

Za roční revize klimatizací, včetně tepelných čerpadel a jiných zařízení s chladivovým okruhem s regulovanou látkou, nebo F-plyny, kde je  větší množství v kg, než povolená hranice dané látky v jednom zařízení, za dodržování termínů a vedení Evidenční knihy je v plném rozsahu zodpovědný provozovatel daného zařízení. 

Např: U klimatizací, které obsahují více než 2,4 kg chladiva R410A je provozovatel ze zákona povinný zajistit revize úniku chladiva – kontrolu těsnosti a vést Evidenční knihu.

Servis klimatizace je důležitý, aby zajistil, že váš klimatizační systém funguje správně, efektivně a bezpečně.

 

7 důvodů pro servis:

 1. Udržení efektivity: Pravidelný servis pomáhá udržovat klimatizaci v optimálním stavu. Což znamená, že bude chladit, nebo vytápět místnost efektivněji. S nižší energetickou spotřebou dosahuje rychleji požadované teploty.
 2. Zvýšení životnosti systému: Pravidelná údržba a servis klimatizace prodlužuje její životnost a značnou úsporu nákladů z hlediska dlouhodobé investice.
 3. Snížení provozních nákladů: Správně fungující klimatizační systém bude mít nižší provozní náklady. Efektivní systém spotřebuje méně energie.
 4. Zlepšení kvality vzduchu: Pravidelná údržba zahrnuje čištění filtrů a výparníku, což zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti a přispívá ke zdravému prostředí.
 5. Prevence problémů: Pravidelná údržba může odhalit potenciální technický problém dříve a provést včas opravu, než se pro vás stane nepříjemnou situací.
 6. Bezpečnost: Servis může také zahrnovat kontrolu elektrických komponent a chladiva, což zvyšuje bezpečnost provozu klimatizace a snižuje riziko vzniku požáru nebo úniku chladiva.
 7. Ekologie: Zejména pokud klimatizace obsahují chladiva, která mohou být škodlivá pro životní prostředí.

Celkově pravidelný servis klimatizace pomáhá udržovat systém v optimálním stavu, což má pozitivní dopad na provozní spolehlivost, energetickou účinnost, zdraví a pohodu lidí, kteří se nacházejí v budově.

 

 

potřebujete servis klimatizace?

...neváhejte nás kontaktovat