Vnitřní jednotky

  • Nástěnné – jednotky umístěné na zeď využívané v bytech, RD, ale i kancelářích, efektivní a jednoduchá instalace
  • Kazetové – praktické řešení s využitím podhledů, využití především v komerčních prostorech, kazetových a snížených stropů, dokonalé proudění vzduchu
  • Podstropní – stejný systém, jako u jednotky nástěnné, jenom umístění je pod strop s výdechem vzduchu dle nastavitelní lamel
  • Mezistropní – neboli kanálové zabudované do podhledů stropů, přičemž chladný vzduch poté proudí vzduchotechnickými rozvody, které ústí do místnosti. Klimatizace je skrytá a zcela neviditelná.
  • Parapetní – umístěné pod parapetem, má dvě vyústění pro režim chlazení a topení

 

VRF systémy – systém s variabilním prouděním vzduchu, využívaný v projektech s požadavkem na chlazení a vytápění více místností, nebo členitých interiérů.

Vnitřní jednotka

Je propojena potrubím a komunikačním kabelem s venkovní jednotkou a jejím úkolem je ochladit horký venkovní vzduch, který pak vpouští do vnitřního prostoru pomocí ventilátoru. Ten rozptýlí chlad a odebírá teplo z místnosti. Dálkovým ovládáním přepínáme chlazení – topení, změnu teplot, intenzitu foukání a jiné funkce.  Obsahuje filtry a nastavitelné lamely pro směr vzduchu. Pro jejich optimální funkčnost je důležité vybrat vhodné umístění v klimatizované místnosti, zvolit správný typ a výkon těchto zařízení.

VENKOVNÍ JEDNOTKY

  • RAS – pro jednu i více místností ( split, multisplit)
  • RAV – pro jednu místnost ( k dispozici v osmi výkonových stupních 2,5 – 14kW)
  • VRF – pro více místností  ( určená ke kombinaci s vnitřními jednotkami až 90m Cu potrubí)

Venkovní jednotka         

Kromě toho, že jako jedna část klimatizace je umístěna venku a je potrubím propojena s vnitřní jednotkou, jsou kabelem vzájemně propojeny i desky s elektronickou komunikací. Venkovní jednotka má na starost samotné ochlazení vzduchu. Obsahuje kompresor, ze kterého je chladivo při vysoké teplotě přiváděno do výměníku tepla ( kondenzátoru), který je ochlazován vzduchem za pomoci ventilátoru.